Sutrat

Ç’farë janë Sutrat?

Emri Sutra (Sanskrit për “fije”) në Budizëm fillimisht është dhënë vetëm për predikimet e Budës historik.
Sutrat u recituan nga kujtesa e dishepullit të Budës, Ananda, në Këshillin e parë budist.
Nga kujtesa e Anandës, ato janë mbledhur në pjesën e Tripitaka të quajtur Sutra – Pitaka.

  • Sutra Avatamsaka
  • Sutra e Dashamirësisë
  • Sutra e Dhënies
  • Sutra e Kalamallarëve
  • Sutra e Megijës
  • Sutra e Mikut
  • Sutra e Zemrës