Shpëtimet

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

Buddham Saranam Gacchami
Dhammam Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami

Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami

Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami

 

përkthimi

Homazhe ndaj Tij, të Bekuarit, të Denjit, Mendjendriturit të Përkryer!

Tek Buda për shpëtim unë shkoj.
Tek Darma për shpëtim unë shkoj.
Tek Sanga për shpëtim unë shkoj.

Për herë të dytë tek Buda për shpëtim unë shkoj.
Për herë të dytë tek Darma për shpëtim unë shkoj.
Për herë të dytë tek Sanga për shpëtim unë shkoj.

Për herë të tretë tek Buda për shpëtim unë shkoj.
Për herë të tretë tek Darma për shpëtim unë shkoj.
Për herë të tretë tek Sanga për shpëtim unë shkoj.