Shamanët

Në shumë shoqëri shamanistike, në qoftë se dikush shkon tek një shaman apo njeri-ilaç dhe ankohet se është i ligështuar, i shkurajuar, apo në depresion, ata do të pyesnin një nga këto katër pyetjet:

Kur keni ndaluar vallëzimin?

Kur keni ndaluar së kënduari?

Kur keni ndaluar të magjepseni nga tregimet?

Kur keni ndaluar të gjeni ngushëllim në territorin e ëmbël të heshtjes?