Pesë Parimet

Pesë Parimet këndohen gjatë Puxhës në gjuhën Pali dhe pastaj recitohen në gjuhën nënë në formën pozitive të tyre, si më poshtë:

 

Pesë Parimet

Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami

Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami


Kamesu micchachara veramani sikkhapadam samadiyami

Musavada veramani sikkhapadam samadiyami

Surameraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami

sadhu sadhu sadhu

Parimet Pozitive, të recituara në Shqip

Me vepra dashamirësie, unë pastroj trupin tim.
Me zemërgjerësi duar hapur, unë pastroj trupin tim.
Me qetësi, thjeshtësi dhe kënaqësi, unë pastroj trupin tim.
Me komunikim të vërtetë, unë pastroj të folurin tim.
Me vëmendshmëri të qartë dhe rrezatuese, unë pastroj mendjen time.

përkthimi

Unë ndërmarr të shmang marrjen e jetës.

Unë ndërmarr të shmang marrjen e asaj që nuk më është dhënë lirshëm.

Unë ndërmarr të shmang sjelljen e pahijshme seksuale.


Unë ndërmarr të shmang marrjen e substancave dehëse.

Unë ndërmarr të shmang komunikimin e rremë.


të lumtë, të lumtë, të lumtë