Njollat

 1. Ti je si një gjethe e vyshkur:
  Njerëzit e Vdekjes të janë afruar ty.
  Ti je tek dera e nisjes,
  dhe ti nuk ke as diçka me vete për gjatë rrugës.
 2. Bëj një llampë (apo ishull) për veten tënde;
  Mundohu shpejt,
  (dhe) bëhu dikush që është shpirtërisht i pjekur.
  Me njolla të hequra, (dhe) i lirë nga gabimet,
  ti ke për të arritur pllajën hyjnore (bhumi),
  të atyre që janë të zhvilluar shpirtërisht (arija-nët)
 3. Ti je tani në moshë të thyer;
  ti ke çarë përpara ne prezencën e Vdekjes.
  Nuk ka vënd (për tu çlothur) në midis,
  (dhe) ti nuk ke as diçka me vete për gjatë rrugës.
 4. Bëj një llampë (apo ishull) për veten tënde;
  Mundohu shpejt,
  (dhe) bëhu dikush që është shpirtërisht i pjekur.
  Me njolla të hequra, (dhe) i lirë nga gabimet,
  ti nuk ke për ta përsëritur lindjen dhe plakjen (herë tjetër).
 5. Njeriu me kuptim, i heq njollat e tij gradualisht,
  pak nga pak, dhe nga momenti në momet,
  ashtu si argjendari (heq) papastërtitë e argjëndit.
 6. Ashtu siç ndryshku del nga hekuri,
  (duke) dalë prej tij e ha atë (vrullshëm),
  kështu edhe veprimet e tij,
  e çojnë shkelësin
  në një gjëndje të keqe mendore (dugati)…