Njeriu i Parimeve

   1. Ai nuk është njeri i parimeve (darmata – në gjuhën Pali)
    që gjykon ngutshëm çfarë është e advantazhuar.
    Personi i pjekur shpirtërisht që gjykon së bashku çfarë ështe e advantazhuar dhe e dizavantazhuar –

   2. që gjykon të tjerët paanësisht, me kujdes,
    dhe në përputhje me parimin –
    ai njeri i kuptimit, i ruajtur në parim,
    është thëne të jetë njeri i parimit.

   3. Një njeri nuk është i pjekur shpirtërisht (apo i mësuar)
    vetëm sepse ai flet shumë.
    Ai është thënë të jetë i pjekur shpirtërisht
    që është i sigurtë (në vetvete), miqësor, dhe pa frikë.

   4. Ai nuk është një enë e Mësimit (darmadara)
    vetëm sepse ai flet shumë.
    Ai që, duke dëgjuar vetëm pak,
    personalisht e sheh të Vërtetën,
    Ai (me të vërtetë) është një enë e Mësimit,
    ai njeri që nuk e mospërfill Mësimin.

   5. Një njeri (apo burrë) nuk është i vjetër (midis dishepujve)
    sepse koka e tij është gri.
    Edhe pse i moshës së pjekur,
    ai është quajtur i plakur me kotësi.

   6. Ai është quajtur me të vërtetë i vjetër (midis dishepujve)
    në të cilin gjenden e vërteta dhe principi,
    (së bashku me) pa-dhunësinë (ahimsa)
    (vetë) kontrollin (dhe) përmbajtjen,
    (dhe) që është pa njolla dhe i mënçur.

   7. Një që është xheloz, dorështërnguar, dhe i pandershëm
    nuk është njohur si ‘i mirë’ (sadurupa)
    vetëm nga llogjika e fjalimit të tij apo nga paraqitja e bukur.