Megija

Sutra e Megijës

Mendimet e vogla, mendimet delikate,
kur ndiqen (apo vihen ne jetë), nxisin zemrën.
Duke mos i kuptuar mendimet e zemrës,
një (njeri) vrapon këtu dhe atje
mëndjen jashtë kontrollit.
Por duke i kuptuar mendimet e zemrës,
ai i cili është i aftë (apo i dedikuar), i ndërgjegjshëm,
i përmban ato.
Kur, të ndjekura, ato e nxisin zemrën,
një i zgjuar (apo i Iluminuar) i lë ato të shkojnë pa gjurmë.