Gjëndja e Mjeruar

  1. Një që gënjen rezulton (me anë të rilindjes) në një gjëndje të mjeruar, ashtu si edhe një që, duke e pas bërë diçka, thotë ‘unë nuk e bëj (atë lloj gjëje).’ Këta dy djem të Manut (Para-ardhësi i Lashtë)17 , njerëz të veprimeve bazë,kur largohen (nga kjo botë) kanë të njëjtin fat (të dhimbshëm) edhe në botën tjetër.