E Keqja

 1. Bëhu i shpejtë për të bërë çfarë është (moralisht) e bukur.
  Përmbaje mëndjen ndaj së keqes.
  Atij që është i ngadaltë në të bërin mirë,
  mëndja e tij kënaqet në të keqe.

 2. Në qoftë se një njeri bën keq (një herë),
  mos e lë ta bëj atë zakon
  mos e lë ta vërë zëmrën në të.
  E dhimbshme është përmbledhja e së keqes.

 3. Në qoftë se një njeri bën mirë (një herë),
  lëre ta bëj zakon atë;
  lëre ta vërë zëmrën në të.
  E lumtur është përmbledhja e së mirës.