Dhënia

Dana Sutra – Dhënia

Para se të japë, i kënaqur;
duke dhënë, mendja është e ndritshme dhe e qartë;
mbasi ka dhënë, një njëri është i kënaqur:
Ky është konsumimi i sakrificës.
Pa pasion, pa neveri,
pa mashtrim, pa fermentim:
konsumimi i fushës së sakrificës,
një njeri i përmbajtur, duke jetuar jetën e shenjtë.
Duke e larë veten,
duke i dhënë me duart e veta,
pastaj — për shkak të vetes,
për shkak të tjetrit —
kjo është një sakrificë që sjellë fryte të madha.
Duke dhënë kështu
— inteligjent —
një person me bindje,
me vetëdije të lëshuar,
rishfaqet
— I mënçur —
në një botë të begatshme
i papërzier.