Bekimet

Xhajamangala Gata – Bekimet

Le të jenë të gjitha bekimet për ty;
Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.
Nga fuqia e të gjithë Budave
Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.

Le të jenë të gjitha bekimet për ty;
Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.
Nga fuqia e të gjitha Darmave
Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.

Le të jenë të gjitha bekimet për ty;
Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.
Nga fuqia e të gjitha Sangave
Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.