Hyrje

Darmapada

Buda lindi rreth fundit të shekullit të 5të PES (Para Erës Sonë), ‘hoqi dorë’ nga bota në moshën 29 vjeç, arriti Iluminimin 6 vite më vonë, dhe kaloi pjesën tjetër të 45 viteve të jetës së tij duke komunikuar të Vërtetën që ai zbuloi, kujtdo që kishte dëshirë ta mësonte atë.

Pesë faktet

Unë jam pronari i veprimeve të mia, trashëgimtar i veprimeve të mia, veprimet janë mitra nga e cila unë kam dalë, veprimet janë lidhjet e mia, veprimet janë mbrojtja ime. Çfarëdo veprimesh do kryej, mirë apo gabuar, i këtyre unë do të bëhem trashëgimtar.

Etika

Të jetosh është të veprosh, dhe veprimet tona mund të kenë pasoja të dëmshme ose të dobishme për veten dhe të tjerët. Etika Budiste ka të bëjë me parimet dhe praktikat që ndihmojnë një njeri të veprojë në mënyra që ndihmojnë në vend që të dëmtojnë

Evenimente ne Tirane

Herë pas here organizojmë seanca meditimi ne Tiranë dhe ju ftojmë të merrni pjesë.